Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


uniwersytet jagiellonskStudia są przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub studiów magisterskich: kierunek filologia lub kul­turo­znaw­stwo. Kandydaci muszą posiadać poświadczoną znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym) oraz podstawową umiejętność obsługi komputera. Studia trwają 4 semestry. Kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej.

Opis programu studiów  iq

Zakres kształcenia:

 • kształcenie w zakresie filozofii kultury i estetyki,
 • kształcenie w zakresie teorii i praktyki przekładu,
 • kształcenie w zakresie metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych.

Program:

Rok I (60 ECTS)

 1. seminarium magisterskie (8 ECTS),
 2. zajęcia specjalizacyjne (filozofia i antropologia kultury) (8 ECTS),
 3. wstęp do teorii i pragmatyki przekładu (2 ECTS),
 4. praca z komputerem (bazy danych, glosariusze, lokalizacja) (3 ECTS),
 5. tłumaczenie pisemne (jęz. polski: 1. język obcy ? teksty informacyjne i naukowe) (6 ETCS),
 6. tłumaczenie pisemne (jęz. polski : 2. jęz. obcy ? teksty informacyjne i naukowe (3 ECTS),
 7. technical writing (3 ECTS),
 8. gramatyka i stylistyka polska (5 ECTS),
 9. wykład monograficzny (estetyka w studiach przekładowych) (2 ECTS),
 10. praktyka ? 2 tygodnie (5 ECTS).   (+ 15 ECTS = kursy opcyjne do wyboru przez studenta)

Rok II (60 ECTS)

 1. seminarium magisterskie (8 ECTS),
 2. zajęcia specjalizacyjne (filozofia i antropologia kultury) (8 ECTS)
 3. praca z komputerem: CAT (3 ECTS)
 4. tłumaczenie pisemne (jęz. pol.: 1. jęz. obcy; teksty prawnicze, ekonomiczne, turystyczne, unijne, finanse i bankowość) (6 ECTS)
 5. tłumaczenie pisemne (jęz. pol.: 2. jęz. obcy; teksty prawnicze, ekonomiczne, turystyczne, unijne, finanse i bankowość) (5 ECTS)
 6. wykład monograficzny (metodologia badań kulturo- i przekładoznawczych) (2 ECTS)
 7. tłumaczenie konferencyjne (1.jęz. obcy) (4 ECTS)
 8. praca magisterska (20 ECTS)  (+ 4 ETCS = kursy opcyjne do wyboru przez studenta

KURSY OPCYJNE proponowane przez Katedrę UNESCO:

 1. język mediów i reklamy,metafora i metonimia,
 2. przekład tekstów instytucji Unii Europejskiej,
 3. przekład naukowy,
 4. tłumaczenie dyskursu religijnego,
 5. ?skok przez płot?, czyli metodologia przekładu,
 6. terminologia,
 7. elementy przekładu ustnego,
 8. edycja tekstu,
 9. przekład audiowizualny.

Profil absolwenta

Absolwent posiada wysokie kompetencje językowe (poziom biegłości C2 w zakresie języka angielskiego i co najmniej B2 w zakresie drugiego języka obcego) oraz gruntowną i wszechstronną wiedzę o kulturze wybranych obszarów językowych. Powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe w dziedzinie różnych rodzajów tłumaczenia, z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć organizować pracę zespołową. Powinien być przygotowany do pracy tłumacza, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim, a także do pracy w wydawnictwach, redakcjach, agencjach tłumaczy, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych itp. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.


Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: grudzień 2011 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM

Copyright 2009-2011 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group