Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Płatne słowniki jakie możemy znależć online
Tłumacz Plus publikowany przez Onet był to płatny zestaw specjalistycznych słowników angielskich, francuskich i niemieckich. Razem 12 pozycji słownikowych zawierających ponad 825 tysięcy haseł.  Dostęp do słownika kosztował od 6,15 do 70 złotych w skali tygodniowej lub rocznej.

Teraz mamy tylko darmowe wersje słowników na Onet: .

wszystko o tlumaczeniach online

(uwaga artykuł ten się zdezaktualizował w listopadzie 2011 i czeka na poprawienie).

 

W części anglojęzycznej są to słowniki naukowo-techniczne i chemiczne zawierające słownictwo z zakresu biologii, chemii, ekologii, elektroniki, informatyki i wszystkich dziedzin techniki. Na uwagę zasługuje rozbudowana terminologia związków chemicznych (wg. Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej) a także wzory chemiczne.

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, 1994. wyd. 8 zm., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. M. Skrzyńska, T. Jaworska, ISBN 83-204-1673-6

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, 2001, wyd. 12 popr. i rozsz., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. M. Berger, T. Jaworska, A. Baranowska, M. Barańska, ISBN 83-204-2445-3

Słownik chemiczny angielsko-polski, 2003 wyd. 3 zm., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. B. Semeniuk, G. Maludzińska, ISBN 83-204-2829-7

Słownik chemiczny polsko-angielski, 2002 wyd. 2 zm.,Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa pod red. B. Semeniuk, G. Maludzińska, ISBN 83-204-2622-7


W części francuskojęzycznej są  to słowniki naukowo-techniczne, które oprócz terminów naukowych i technicznych uwzględniają hasła z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Słownik naukowo-techniczny francusko-polski, 1998 wyd. 5 popr., Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Praca zbiorowa: Zespół Redakcyjny Sabina Janicka, Jan Szarski.
Słownik zawiera ponad 100 000 terminów francuskich z różnych, zwłaszcza szybko rozwijających się, dziedzin nauki i techniki wraz z ich odpowiednikami w języku polskim. Oprócz terminów naukowych i technicznych uwzględnia pewną liczbę haseł z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Jest przeznaczony dla osób korzystających z francuskiej literatury technicznej bądź tłumaczących francuskie teksty specjalistyczne, dla studentów, pracowników naukowych, jak również dla przedsiębiorców, kadry zarządzającej i firm współpracujących z zagranicą.

Słownik naukowo-techniczny polsko-francuski, 1995 wyd. 4 zm., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Jan Szarski, Sabina Janicka, Anna Komorek.
Słownik zawiera ponad 100 000 terminów polskich z różnych, zwłaszcza szybko rozwijających się, dziedzin nauki i techniki wraz z ich odpowiednikami (lub objaśnieniami) w języku francuskim. Nowe wydanie oprócz terminów naukowych i technicznych uwzględnia pewną liczbę haseł z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów związaną bezpośrednio z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Jest kierowany nie tylko do tłumaczy i inżynierów, naukowców i studentów, lecz także do kadry zarządzającej, przedsiębiorców oraz firm współpracujących z krajami frankofońskimi.


Najbardziej rozbudowana część niemieckojęzyczna oprócz słowników naukowo-technicznych zawiera słowniki ortograficzne, a te współczesne słownictwo ogólne z uwzględnieniem wyrażeń i zwrotów języka potocznego, przykłady użycia wyrazów w zdaniach, skrótowo opracowane wiadomości z gramatyki niemieckiej z zestawem czasowników mocnych i nieregularnych i rekcją czasowników oraz krótki przegląd nowych zasad ortografii niemieckiej.

Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Nowa ortografia, 1999, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Anna Bender, Krzysztof Żak, ISBN 83-204-2636-7
Obie części słownika zawierają łącznie ok. 65 000 wyjściowych haseł niemieckich i polskich wybranych ze współczesnego słownictwa ogólnego z uwzględnieniem wyrażeń i zwrotów języka potocznego, licznych terminów wielowyrazowych oraz przykładów użycia wyrazów w zdaniach. Podane są dwie pisownie niemieckie: nowa, w tekście wyróżniona kolorem, i dotychczasowa - przejściowa, którą można stosować jeszcze do 2005. Ponieważ istotne zmiany ortografii niemieckiej dotyczą sposobu przenoszenia wyrazów, w części niemiecko-polskiej zaznaczono miejsca ich dzielenia. Materiał leksykalny został rozszerzony o wykaz najważniejszych skrótów niemieckich oraz wybrane nazwy geograficzne polskie i niemieckie. Dostępne są również skrótowo opracowane wiadomości z gramatyki niemieckiej z zestawem czasowników mocnych i nieregularnych i rekcją czasowników oraz krótki przegląd nowych zasad ortografii niemieckiej.

Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, 2002 wyd. 13 zm. i rozsz., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.
Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski zawiera ponad 100 000 jednoznaczeniowych pozycji ze wszystkich dziedzin techniki, przemysłu i nauk podstawowych wraz z ich polskimi odpowiednikami.
Słownik jest przeznaczony przede wszystkim dla tłumaczy tekstów technicznych, inżynierów, techników, studentów uczelni technicznych, przedsiębiorców, pracowników firm zagranicznych

Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki, 1992 wyd. 6 zm i rozsz., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.
Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki zawiera ok. 100 000 jednoznaczeniowych pozycji ze wszystkich dziedzin techniki, przemysłu i nauk podstawowych wraz z ich niemieckimi odpowiednikami.
Słownik jest przeznaczony przede wszystkim dla tłumaczy tekstów technicznych, inżynierów, techników, studentów uczelni technicznych, przedsiębiorców, pracowników firm zagranicznych.

Mały słownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, 2004, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Praca zbiorowa: Zespół redakcyjny Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.
W obu częściach słownika znajduje się ok. 30 000 haseł wyjściowych (również zwroty) i ok. 50 000 ich odpowiedników czysto technicznych i w różny sposób powiązanych z techniką, przemysłem, pograniczem techniki i języka ogólnego. Są tu więc m.in. terminy z motoryzacji i drogownictwa, inżynierii, informatyki, elektroniki, telekomunikacji czy rolnictwa, ale również z ochrony środowiska, biologii, medycyny, ekonomii i prawa.
Pisownia niemiecka podana została zgodnie z nowymi regułami ortograficznymi, które przestawiono w dodatku Krótki przegląd nowych zasad ortografii niemieckiej.
Słownik jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców o różnej znajomości języka niemieckiego.


Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2014 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2014 © IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group