Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Towarzystwo Tertium
tertium

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do łacińskiej maksymy tertium non datur (trzeciej możliwości nie ma). Jednak, zajmując się komunikacją językową, uważamy akurat inaczej, a mianowicie: tertium datur, gdyż, jak sądzimy, nie ma idealnego tekstu, bezbłędnego tłumaczenia - stąd też "Tertium". Z drugiej strony jednak, zadaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji językowej jest podjęcie takich wysiłków w zakresie teorii i praktyki, aby teksty i tłumaczenia były pisane językiem coraz bardziej poprawnym, precyzyjnym i giętkim, zdolnym wyrazić zmieniającą się rzeczywistość pozajęzykową.

 


NARODZINY TOWARZYSTWA

 

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" zrodziło się zarówno z fascynacji problematyką komunikacji językowej, jak i z potrzeby podjęcia działania w tym zakresie. Zostało założone przez grupę pracowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Krakowie 9. listopada 1995 r.

 

CELE TOWARZYSTWA

 

"Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej 
i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej" (Statut Towarzystwa, §6)

 

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA I PRZEKŁAD

 

Nazwa Towarzystwa nawiązuje do łacińskiej maksymy tertium non datur (trzeciej możliwości nie ma). Jednak, zajmując się komunikacją językową, uważamy akurat inaczej, a mianowicie:tertium datur, gdyż, jak sądzimy, nie ma idealnego tekstu, bezbłędnego tłumaczenia - stąd też "Tertium". Z drugiej strony jednak, zadaniem specjalistów w dziedzinie komunikacji językowej jest podjęcie takich wysiłków w zakresie teorii i praktyki, aby teksty i tłumaczenia były pisane językiem coraz bardziej poprawnym, precyzyjnym i giętkim, zdolnym wyrazić zmieniającą się rzeczywistość pozajęzykową.


Obecnie pojawia się w języku polskim (a także w tłumaczeniu na języki obce) wiele tekstów, których forma językowa jest niedoskonała i to nie tylko ze względów stylistycznych, ale i podstawowych celów komunikacyjnych - przesłanie takich tekstów dociera do ich adresatów z trudem albo wcale. A przecież w jednoczącej się Europie, w Tertium Millenium, komunikacja między ludźmi i narodami ma zadanie kluczowe.

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA


Taka sytuacja wymaga podjęcia konkretnej działalności badawczej i szkoleniowej w dziedzinie komunikacji językowej, a zwłaszcza przekładu. W związku z tym Towarzystwo postawiło sobie za zadanie:


* finansowanie badań naukowych
* udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych;
* finansowanie i organizację pobytów naukowych w kraju i zagranicą;
* finansowanie i organizację konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, szkół letnich;
* finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych;

* pomoc w finansowaniu prac naukowo badawczych.Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: listopad 2014 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2014 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group