Tłumaczenia internetowe Tłumaczenia internetowe
WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O TŁUMACZENIACH INTERNETOWYCH


dodaj ogłoszenie
Tłumaczeniowe pogotowie awaryjne
Amar parkiety

Ankieta
Czy IQ.Link spełnił Twoje oczekiwania?
 


Studia z przekładu audiowizualnego są jednym z najbardziej rynkowych typów studiów translatorskich. Do wyboru Kraków, Warszawa lub Poznań.

Tłumaczenie audiowizualne w Krakowie ..
Tłumaczenie audiowizualne w Warszawie ..
Tłumaczenie audiowizualne w Poznaniu ..

tlumaczenia audiowizualne

 

  • Studia z przekładu audiowizualnego są jednym z najbardziej rynkowych typów studiów z przekładu.
  • Nacisk na wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności tłumaczenia audiowizualnego umożliwi im podjęcie pracy tłumacza natychmiast po skończeniu studiów.
  • Warsztaty z przekładu audiowizualnego prowadzone są przez wybitnych tłumaczy-praktyków, o długoletnim stażu pracy i olbrzymim dorobku autorskim.

Program studiów w Krakowie

PRZEKŁAD: POJĘCIA, STRATEGIE, TECHNIKI

Podstawowe pojęcia dotyczące tłumaczenia (ekwiwalencja, skopos) oraz z techniki przekładu tekstów pisanych.

WPROWADZENIE DO PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO

Specyfika przekładu audiowizualnego jako formy pośredniej między tłumaczeniem tekstu pisanego a tłumaczeniem języka mówionego.

WARSZTATY PRAKTYCZNE Z PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO

Przekład typu subtitling. Warsztaty poświęcone strategiom tłumaczenia języka mówionego na język pisany (napisy) w filmach fabularnych i niefabularnych oraz programach telewizyjnych. Przekład typu dubbing.

Warsztaty dotyczące techniki dubbingowej i zasad rządzących przygotowywaniu wersji dubbingowej. Przekład typu voice-over. Zajęcia poświęcone są sposobom przygotowywania wersji lektorskiej filmów.

Przekład scenariuszy filmowych. Ćwiczenia z tłumaczenia przekładu scenariusza filmowego w języku polskim na język angielski.

TECHNICZNE ASPEKTY PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO

Zajęcia wyjaśniające sposoby pozyskiwania, obróbki cyfrowej i zapisywania plików audio i wideo oraz wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających proces przekładu audiowizualnego.

STYLISTYKA JĘZYKA POLSKIEGO

Zajęcia poświęcone wybranym, stylistycznym aspektom pisanego i mówionego języka polskiego, a także umiejętności sporządzania streszczeń, parafraz i podsumowań oraz zasadom ortografii i interpunkcji.

WYBRANE ELEMENTY JĘZYKA FILMOWEGO

Wykład przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące struktury filmu, planu filmowego i studia telewizyjnego, sposobów montażu oraz filmowych środków wyrazu, z uwzględnieniem angielskiej terminologii fachowej.

PRAWO AUTORSKIE I FILMOWE

Wykład m.in. definiuje i analizuje pojęcie utworu, podmiotu prawa autorskiego, prawa autorskie i majątkowe oraz umowy w dziedzinie filmu.Program studiów w Warszawie

Organizacja i tematyka zajęć: program obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych, w tym interaktywne zajęcia ogólne dla wszystkich uczestników studiów z Tłumaczeń specjalistycznych obejmujące teorię przekładu, konwersatoria na temat specyfiki pracy tłumacza audiowizualnego, jak również warsztaty praktyczne w ramach poszczególnych specjalizacji tematycznych.

Zajęcia obejmują:

- wykłady gościnne prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie, dające studentom możliwość zapoznania się z realną specyfiką pracy w konkretnych warunkach zawodowych;
- kurs z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie audiowizualne w formie napisów;
- warsztaty na platformie e-learningowej, kształcące umiejętności poruszania się w nowoczesnym interaktywnym systemie wymiany informacji;
- zajęcia praktyczne w studiach nagrań, tworzenie projektów audiodeskrypcyjnych we współpracy Telewizją Polską oraz scenami teatrów warszawskich (dla zainteresowanych także staż w agencjach tłumaczeniowych współpracujących z Wydziałem Filologicznym SWPS).

Warunki przystąpienia do studiów: kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza audiowizualnego. Przeprowadzana jest w języku polskim oraz angielskim.
Przystępują do niej:
- absolwenci studiów wyższych niefilologicznych;
- absolwenci studiów wyższych za granicą w kraju z obszaru języka angielskiego;
- osoby legitymujące się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego z oceną niższą niż C lub jej odpowiednikiem;
- absolwenci anglojęzycznych studiów filologicznych pierwszego stopnia z oceną niższą niż 4 na dyplomie.

Osoby zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej:
- absolwenci studiów filologicznych z filologii angielskiej;
- absolwenci studiów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW;
- osoby legitymujące się certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (ocena min B lub jej odpowiednik).

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie średniej ze wszystkich przedmiotów na poziomie min. 60% oraz min. 40% osobno z każdego z przedmiotów wchodzących w skład średniej.

Czas trwania: dwa semestry

Dokument ukończenia studiów: absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.Program studiów w Poznaniu


Wykład inauguracyjny - O rozwoju badań nad przekładem audiowizualnym
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, IFR UAM 2 godz.

Wykład gościnny - TBA 2 godz.

Systemy medialne w krajach anglojęzycznych dr Tomasz Skirecki, IFA UAM 14 godz.

Wersja lektorska (teoria) dr Agnieszka Chmiel, IFA UAM 4 godz.

Wersja lektorska (ćwiczenia) Agnieszka Sobkowska, TVP Piotr Andrzej Majewski, TVP36 godz.

Wersja lektorska (tematyka medyczna) mgr Maria Tymczyńska, IFA UAM 6 godz.

Napisy (teoria) mgr Katarzyna Nowicka, IFA UAM 6 godz.

Napisy (praca z programem komputerowym) mgr Marta Kajzer-Wietrzny, IFA UAM  6 godz.

Napisy (ćwiczenia) dr Agnieszka Szarkowska, ILS UW 10 godz.

Napisy dla niesłyszących dr Agnieszka Szarkowska, ILS UW 2 godz.

Dubbing (teoria) mgr Anna Jankowska, UJ 4 godz. (ćwiczenia) mgr Anna Jankowska, UJ 12 godz.

Audiodeskrypcja (teoria) dr Iwona Mazur, IFA UAM 2 godz.

Audiodeskrypcja (ćwiczenia) 10 godz.

Tłumaczenie kulturemów dr Iwona Mazur, IFA UAM 4 godz.

Tłumaczenie adaptacji literackich mgr Katarzyna Nowicka, IFA UAM 2 godz.

Lokalizacja oprogramowania mgr Marta Kajzer-Wietrzny, IFA UAM 4 godz.


 

Drogi edukatorze z dziedziny tłumaczeń audiowizualnych!!

Znalazłeś się na specjalnie wypozycjonowanej stronie internetowej z użyciem antyindeksacji relatywnej. Strona ta została zainstalowana w sierpniu 2010 roku w tym miejscu i cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem odwiedzających. Ostatnie wyczyszczenie liczby odsłon w celach statystycznych zostało dokonane w połowie lipca 2014 r. Najbardziej światowa wyszukiwarka Google niezmiennie indeksuje ją na wysokim miejscu wśród polskojęzycznych stron na frazę:

Studia tłumaczenia audiowizualne

Zastanów się. To może to być twoja strona sponsorowana. Skontaktuj się z nami. Projekt IQ-arius.Nasze firmowe IQ.Linki, umieszczone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2014 r.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi faktami prosimy o nadesłanie sprostowania poprzez nasz arkusz kontaktowy lub wniesienie swoich komentarzy na stronach naszego FORUM
Copyright 2009-2014 ? IQ-arius Translatoryczny. Tłumaczenia internetowe. Wszystkie teksty wyrażają opinie ich autorów.
scroll back to top
 
Usługi VoIP


Copyright © IQ-aurius. Created by New Media Creation Group